Bosbouw

Bosbouw algemeen
Sinds 2002 hebben wij ervaring met het oogsten van hout en het uitrijden hiervan. Dit gebeurt met zgn. harvesters (houtoogstmachines) of een tractor met uitrijcombinatie.

Het hout wordt gezaagd in maten die aangeleverd worden door de houtverwerkende industrie. Als het hout geveld is, wordt het uitgereden en van daaruit wordt het hout getransporteerd naar de verschillende houtverwerkende bedrijven.

We werken in opdracht van onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, particulieren  en landgoederen. Van de opdrachtgevers krijgen we de gegevens van de te dunnen percelen. 90% van het zaagwerk wordt met de hand uitgevoerd, het overige wordt machinaal gezaagd.

Wij geloven in het volledig ontzorgen en dragen indien gewenst ook zorg voor het versnipperen en klepelen (egaal verfijnen) van het resthout en het frezen van de overgebleven boomstronken.

Boomverzorging
Naast onze standaard bosbouwactiviteiten kunnen we u tevens de complete verzorging van uw bomen aanbieden. We denken daarbij o.a. aan het bemesten van bomen en aan het verwijderen van dood of overtallig hout. Regelmatig verzorgen wij voor klanten het Candalaberen van bomen. Bij het Candalaberen worden de takken van bomen bijna in zijn geheel verwijderd, zodat de kruin van de boom volledig kan verjongen en herstellen. 


Fotoimpressie